Це потрібно знати

бути повідомленим про свої права та обов’язки; бути завчасно проінформованим про час і...
В юридичній практиці все частіше постають питання щодо продажу житлової нерухомості, в тому числ...
В повседневное время мы часто сталкиваемся с вопросом обмена купленного товара. И как показывает...

КЛІЄНТ БАНКУ, БУДЬ ОБАЧЛИВИМ!


Майже кожна доросла людина має банківський рахунок: для отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, оплати комунальних платежів, розрахунків у сфері здійснення господарської діяльності тощо. Своєю працею заробляли гроші, чим збільшували обсяг свого майна. При цьому, клієнти банку сподіваються на забезпечення схоронності грошових коштів та своєчасність їх отримання.

Але, що робити, якщо існують перешкоди у розпорядженні власними грошовими коштами?– Озброюємося наступною інформацією:

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк не має права визначати та контролювати напрямки використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів.

Згідно зі ст. 1074 Цивільного кодексу України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

Кожен клієнт банку повинен знати, що банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства (ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Якщо права клієнта порушені, то банк зобов’язаний усунути такі порушення, відновити права та відшкодувати завдану шкоду.

У разі виявлення порушення зі сторони банку, НЕГАЙНО письмово оформляйте та направляйте до банку скаргу (для суб’єктів господарської діяльності - претензію).

Обов’язково вимагайте усунення перешкод щодо розпорядження грошовими коштами та надання письмової обґрунтованої інформації про те, на якій правовій підставі банк обмежив Вас у користуванні банківським рахунком, на якому обліковуються власні кошти, а саме із зазначенням ПІБ відповідальної особи, посади, реквізитів нормативного (локального) акту, який обмежує зазначене право.

З метою належного оформлення скарги (претензії), рекомендую звернутися до адвоката, який додатково може направити до банку в Ваших інтересах адвокатський запит, що в подальшому дозволить захистити Ваші права та інтереси.

Эту и другие статьи Вы также сможете найти в газетах "Харьков на Ладонях" и "Час-Пик"

    МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов  
 
© 2012 - 2024, Защук Валентина Володимирівна